“When you change the way you look at things. The things you look at change.”

Veranderen van perspectief laat je een nieuwe waarheid zien. Ik krijg vaak te horen dat ik me goed kan inleven en met een helicopterview naar iets kan kijken en open sta voor andere standpunten. Daar ben ik best trots op.

Heb je hier moeite mee dan komt dat vaak doordat je met een subjectieve blik door je eigen bril naar de wereld kijkt en de dingen die gebeuren. Een bril die gevormd wordt door je karakter, je opvoeding en omgeving. Dat betekent dat je bepaalde zaken over het hoofd ziet. Omdat ze gewoon niet in je blikveld zijn, niet ‘passen’ in jouw manier van kijken. Meestal ontdek je pas dat er ook andere manieren zijn om iets te zien als je je daarvoor openstelt, als je met andere mensen gaat praten en je geïnteresseerd bent in hun ideeën. Zo zal je andere perspectieven ontdekken om naar de werkelijkheid te kijken.

Lesje over perspectief, om met een andere blik te kijken

Zeven leerlingen van Boeddha maken een ochtendwandeling. In het vroege zonlicht schitteren de dauwdruppels. Boeddha laat zijn leerlingen in een kring rondom een grote dauwdruppel staan en wacht tot de zon erop schijnt. Hij vraagt de leerlingen welke kleur de druppel heeft. Oranje zegt de eerste, groen, zegt de tweede, geel, zegt de derde, blauw zegt de vierde, paars zegt de vijfde, violet zegt de zevende, en rood, zegt de laatste. Wie heeft er gelijk, vraagt Boeddha? Ze krijgen bijna ruzie met elkaar omdat ze allemaal overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Boeddha laat ze van plaats wisselen en langzaam dringt het tot hen door dat zij ondanks de verschillende waarnemingen toch allemaal de waarheid hebben gesproken.

Overtuigd van je eigen waarheid

Je bent soms zo overtuigd van je eigen waarheid dat je denkt dat dat de enige waarheid is. Terwijl alleen al het veranderen van perspectief je een andere waarheid laat zien.

Laat iedereen in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen.

Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is slechts het zien van andermans mening, maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn. Zolang je nog niet het volle licht kunt zien als één, heb je je medemens als medeleerling nodig om de volle waarheid te leren kennen.

 Liefs,

Veranderen van perspectief om een andere waarheid te zien

Pin It on Pinterest